Disclaimer

Disclaimer voor www.circe.nl
Circe Films B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Circe Films, verleent u hierbij toegang tot www.circe.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Circe Films behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Circe Films spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Circe Films.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Circe Films nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Circe Films.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Circe Films, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
(http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/)